Choď na obsah Choď na menu
 


Cigánske Karty

23. 6. 2013

CIGÁNSKE KARTY


Cigánske karty sú popri tarote pravdepodobne najrozšírenejšie a najpoužívanejšie vykladacie karty v Európe. Paradoxom však je, že ich pomenovanie má s cigánskymi tradíciami len málo spoločné. Skôr možno hovoriť o určitom vývoji z iných druhov vykladacích kariet. Od ostatných druhov veštenia z kariet sa odlišujú tým, že podávajú celkom konkrétnu veštbu.

História cigánskych kariet nie je podobne ako aj u tarotu príliš známa. Konkrétnejšie stopy sa síce objavujú v 13. storočí, ale karty dozaista vznikli už oveľa skôr. Tieto vykladacie karty majú rôzny počet: 32, 36, ale aj 52 kariet, najčastejšie sa však používajú sady s 36 kartami z roku 1901.

Na kartách sú vyobrazené rôzne životné situácie a pocity, ktoré bežne prežívame. Každá karta zobrazuje symbol vyjadrujúci určitý druh energie. Odpoveď na otázku neprichádza od náhodne vybratého kúska papiera, ale je výpoveďou nášho vnútra.

Karty majú schopnosť upozorniť vás na súčasný stav, nahliadnuť do príčin v minulosti a ukázať možný vývoj v budúcnosti. Na tomto svete sme preto, aby sme rástli, učili a vyvíjali sa. Vykladanie kariet môže byť pri tom dobrou pomôckou. Ďalej si popíšeme hlavný význam jednotlivých kariet. Vždy je však dôležité to, ako ich vníma ten, kto vykladá. Pri vykladaní kariet sa preto vždy riaďte svojou intuíciou a pocitmi.

Stacks Image 15

Božie oko/Stálosť

Všeobecne: Táto karta sa nazýva tiež korunnou kartou, sľubuje šťastie, stabilitu, vyššiu ochranu, úspech, pozitívny vývoj udalostí či vyriešenie problému. Vo všeobecnosti je to výzva, aby ste boli vytrvalí a dôslední. Vaše úsilie bude zavŕšené úspechom. Je to najpozitívnejšia karta a hovorí o tom, že šťastné záležitosti budú stáleho a dlhodobého charakteru. Posilňuje pozitívne karty a naopak znižuje intenzitu blízko nachádzajúcich sa negatívnych kariet.

Analógia s Tarotom: Svet, Hviezda, Miernosť

V láske: Sľubuje stabilnú a osudovú lásku, v prípade sporov vyriešenie. Požehnané partnerstvo plné lásky a istoty. Pokiaľ ste bez partnera, karta hovorí, že ten pravý určite príde.

V zamestnaní: Máte stabilné a pre vás veľmi vhodné pracovné miesto alebo máte možnosť ho získať.

Stacks Image 27

Cesta

Všeobecne: Táto karta vždy znamená pohyb, smer, napredovanie, zmenu, životnú cestu, cesty a cestovanie. Môže to byť aj zmena miesta alebo bydliska. Sledujte odkiaľ a kam voz mieri. Podľa ostatných kariet niečo prichádza alebo niečo odchádza. Všímajte si aj karty za Cestou, niekedy sa môžeme dozvedieť, kam naša životná cesta smeruje. Udalosti sú v pohybe.

Analógia s Tarotom: Voz, Mečová 6, Kalichová 8

V láske: Cesta k milovanému človeku, spoločná cesta životom, spoločné cestovanie, zmeny vo vzťahu.

V zamestnaní: Zamestnanie spojené s cestovaním alebo so zmenou bydliska. Niekedy vás táto karta môže nabádať aj k tomu, aby ste si hľadali prácu v inom meste, dokonca v inej krajine.

Stacks Image 39

Dar

Všeobecne: Táto karta znamená, že niečo dostaneme. Niečo príde samé od seba bez nášho pričinenia. Čo dostaneme darom, určujú ostatné karty alebo to odvodíme z otázky. Niekedy to pre nás môže byť prekvapenie. Nemusíme dostať vždy vec, ktorá sa nám páči (môžu prísť i problémy a podobne). Vždy sa však jedná o vec menšieho charakteru, z pozitívneho "daru" sa ale potešíme, negatívne "dary" by nemali mať dlhé trvanie. Tiež môže znamenať pozitívne vyriešenie nejakej situácie a zlepšenie stavu.

Analógia s Tarotom: Mincová 6, Kalichová 6, Esá a Chlapci

V láske: Láska je darom, dať alebo dostať lásku, získať niečo z
lásky. Predstavuje dobrý vzťah.

V zamestnaní: Dostávať všetko najnutnejšie aj bez práce, práca poskytuje človeku drobné radosti. Predstavuje aj vhodný čas na investovanie, kedy vám investované peniaze budú prinášať zisk.

Stacks Image 51

Dieťa

Všeobecne: Túto kartu si najlepšie vysvetlíte tak, keď si predstavíte svet z pohľadu malého dieťaťa. Pre dieťa je všetko nové, zábavné, hravé, dieťa je ľahkovážne, unáhlené v činnostiach. Karta teda znamená nový začiatok, ľahkovážnosť hravosť, bezstarostnosť, nezrelosť či nesmelosť. Čaká vás pozitívne obdobie. Tiež znamená aj menšie starosti a problémy.

Analógia s Tarotom: Blázon, Esá, Chlapci

V láske: Možný príchod dieťaťa do rodiny (pokiaľ tomu nasvedčujú.

V zamestnaní: Nový začiatok, nové pracovné miesto. Pokiaľ sa chystáte zmeniť zamestnanie, kľudne sa do toho pustite.

Stacks Image 63

Dom

Všeobecne: Dom, domov, nehnuteľnosť, rodina, istota, stabilita, zázemie, bezpečie, spolužitie, súkromie, majetok (nie iba peniaze), pevné základy to sú výstižné charakteristiky tejto karty. Máte pred sebou stabilitu a bezpečie. Váš život je postavený na silných základoch.


 

Analógia s Tarotom: Svet, Kalichová 10, Mincová 10
V láske: Rodinné zväzky, rodina, bezpečný vzťah, spoľahlivosť v
láske. Pevné rodinné zázemie. Váš vzťah je veľmi silný.

V zamestnaní: Zamestanie spojené s nehnuteľnosťami alebo pôdou. Rodinná firma. Isté, stabilné zamestnanie.

Stacks Image 75

Dopis

Všeobecne: Táto karta hovorí najčastejšie o komunikácií, vzdialenej, teda, nie v osobnom kontakte. Môže ísť o správu, list, email, chat, telefonát, jednoducho akýkoľvek druh kontaktu na diaľku. Predstavuje tiež nové poznatky. Pozitívne vyriešenie problému. Blíži sa k vám nejaká dobrá správa či informácia. Podľa ostatných kariet to môže byť úradná, pracovná, milostná správa...

Analógia s Tarotom: Mág
V láske: Nepriama komunikácia s partnerom: email... Nový vzťah
na obzore.

V zamestnaní: Práca s písomnosťami, nová úloha, skúška, úspech. Všetky záležitosti týkajúce sa úradných listín zvládnete s ľahkosťou . Tiež aj skúšky alebo písomné testy urobíte bez problémov.

Stacks Image 87

Dôstojník


Všeobecne:Dôstojník symbolizuje osobu, muža, ktorý neznázorňuje pýtajúceho sa ani partnera. Má vplyvné postavenie, moc, autoritu, dokáže nám poradiť, zaistiť nás, ochrániť nás. Na druhej strane môže byť prísny, dominantný, musí mať vždy pravdu. Význam karty je teda vplyv, autorita, prísnosť, istota, stabilita, rešpekt, úcta, rozkazovanie, moc a ochrana. Poukazuje na potlačovanie citov a uprednostňovanie rozumu. Tiež poukazuje na prácu a pracovné záležitosti. Niečo sa bude riešiť úradnou cestou..

Analógia s Tarotom: Mág, Vládca, Rytieri a Králi, Palicová 6

V láske: Pre ženu stretnutie s nejakým mužom, možno v uniforme, pre muža možný sok v láske. Tiež vzťah, kde chce mať jeden nad druhým moc. Spolužitie.

V zamestnaní: Zamestnanie spojené s uniformou alebo špeciálnym oblečením. Zamestnanie, ktoré poskytuje dlhodobé zaistenie.

Stacks Image 99

Faloš

Všeobecne: Význam tejto karty hovorí sám za seba. Ide o zradu, pretvárku, faloš, ilúzie, nedôveru, znázorňuje tiež všetko to, čo nie je pravda, teda to, čo je klamstvo. Tiež my sami môžeme žiť v ilúzií, nahovárať si niečo čo nie je pravda, tajiť niečo alebo sa mýliť.

Analógia s Tarotom: Luna, Mečová 7, Kalichová 7

V láske: Vo vzťahu táto karta znamená, že náš partner nám niečo zatajuje, nie je k nám úprimný, pretvaruje sa, klame alebo je neverný.

V zamestnaní: Môže ísť o podvody. Nesprávne zamestnanie. Buď sa nenachádzate na správnom pracovisku alebo nie ste v správnom kolektíve.

Stacks Image 111

Hnev/Zlosť

Všeobecne: Karta poukazuje na nepríjemnú atmosféru, ide tu o trest a odplatu, zlosť, hnev, hádky, nepríjemnosti, problémy, konflikty, rozčúlenie, negatívne postoje iných ľudí voči nám, niekedy aj negatívny postoj nás samých voči sebe, a tiež ukazuje našu snahu sa obhájiť, brániť sa. Máte na svojich pleciach príliš veľa vecí a jednoducho nestíhate.

Analógia s Tarotom: Mečová 5, Diabol, Mečový rytier.

V láske: Nedorozumenie, hádky, nezrovnalosti. Rodinné problémy.

V zamestnaní: V zamestnaní vás čaká nepríjemná kritika, neúspech, hádky, problémy.

Stacks Image 123

Choroba

Všeobecne: Táto karta hovorí všeobecne o problémoch a komplikáciách, ktoré nám vstúpia do života. Hovorí skôr o našom zlom psychickom stave, kedy sa budeme cítiť vyčerpaní a bez energie, ako o chorobe tela, i keď tiež na ňu môže poukazovať. Dlhodobé starosti a problémy. Pesimizmus, negatívne myšlienky, malá sebadôvera. Problém, ťažkosti, ktoré človeka vyčerpávajú.

Analógia s Tarotom: Mincová 5, Mečová 4, Mečová 9, Luna

V láske: Niečo nie je také, aké by malo byť. Zložitý vzťah.

V zamestnaní: Nevhodná práca. Situácia na pracovisku nie je v poriadku. Vyčerpávajúca práca. Práca zdraviu škodlivá. Môže znamenať aj prácu v zdravotníctve.

Stacks Image 135

Kňaz

Všeobecne: Kňaz sa považuje za také "slabšie Božie oko". Kňaz znamená pre veriacich niekoho, komu dôverujú, kto ich požehnáva, kto ich vedie, kto je pripravený ich vypočuť poradiť. Karta teda znamená požehnanie, čistotu (činov, úmyslov...), pokoj, nadhľad, vyrovnanosť, múdrosť, pochopenie, tiež ale aj plachosť, nepriebojnosť a skromnosť. Duchovná cesta. Znižuje intenzitu negatívnych kariet a zvyšuje intenzitu pozitívnych kariet.

Analógia s Tarotom: Veľkňaz, Pustovník, Súd

V láske: Nesebecký, idealistický vzťah, duševná spriaznenosť, dobrá komunikácia.

V zamestnaní: Zamestnanie v oblasti starostlivosti o druhých - najmä starostlivosť o duševnú stránku. Nájdenie naplnenia v zamestnaní - v akomkoľvek.

Stacks Image 147

Láska

Všeobecne: Pozitívny pekný vzťah, láska, cit, priateľstvo, všeobecne táto karta poukazuje na niečo, čo máme radi, čo radi robíme a z čoho máme radosť. Máte pred sebou krásne, šťastné, pozitívne obdobie.

Analógia s Tarotom: Milenci, Kalichové eso, Kalichová 2, Kalichová 10

V láske: Zamilovanosť. Šťastný, naplnený vzťah.

V zamestnaní: Práca, ktorá je radosťou a potešením. Povolanie, po
ktorom ste túžili celý život máte na dosah ruky.


Stacks Image 159

Milenec

Všeobecne: Milenec je osobnou kartou muža - pýtajúceho sa alebo predstavuje partnera, milenca, muža srdca ženy - pýtajúcej sa. Poukazuje na stálu lásku, citovú stabilitu, stabilný, istý, dlhodobý vzťah. Táto osobná karta vystihuje podstatu osoby, ktorá sa pýta. Pozornosť treba upriamiť na okolité karty, informácie sú práve tam.

Analógia s Tarotom: Vládca, Králi

V láske: Karta predstavuje pýtajúceho sa muža alebo partnera pýtajúcej sa ženy.

V zamestnaní: Karta predtavuje pýtajúceho sa muža alebo partnera pýtajúcej sa ženy. Potrebné informácie poskytujú okolité karty.

Stacks Image 171

Milenka

Všeobecne: Táto karta zobrazuje buď ženu - pýtajúcu sa alebo v prípade muža - pýtajúceho sa jeho partnerku, milenku, ženu jeho srdca. Ďalej hovorí o láske, o cite, o vzťahu, o zamilovanosti, a tiež o tom, čo robíme s láskou a radi. Môže naznačovať aj nový vzťah.

Analógia s Tarotom: Vládkyňa, Kráľovné

V láske: Karta predstavuje pýtajúcu sa ženu alebo partnerku pýtajúceho sa muža.

V zamestnaní: Karta predstavuje pýtajúcu sa ženu alebo partnerku pýtajúceho sa muža. Potrebné informácie poskytujú okolité karty.

Stacks Image 183

Myšlienky

Všeobecne: Na karte je znázornený vážne sa tváriaci muž, ktorý premýšľa. Premýšľa vážne, dáva si na tom záležať a dáva si na čas, aby neurobil chybu. Karta poukazuje na rozmýšľanie, zvažovanie, rozhodovanie, plánovanie alebo riešenie budúcnosti, riešenie nejakého problému, niečoho, čo nás trápi. Môže premýšľať nad určitými záležitosťami alebo tiež sám nad sebou. Zamýšľanie sa nad budúcnosťou. Patrí tiež medzi osobné karty a predstavuje mladšieho muža.

Analógia s Tarotom: Pustovník, Mečová 4

V láske: Vážne sa zamýšľať nad spoločnou budúcnosťou alebo nad riešením spoločných problémov.
Uzatvorenosť. Rozhodovanie o zásadných veciach. Brať vzťah vážne. Môže to byť aj nová známosť.

V zamestnaní: Vzdelávanie. Je vhodné ďalšie štúdium. Práca v oblasti vzdelávania. Duševná práca. Pri hľadaní práce sa nespoliehať na náhodu, ale zodpovedne si naplánovať postup a konať.

Stacks Image 195

Nádej

Všeobecne: Táto karta znamená nádej na splnenie priania, sľubuje priaznivý vývoj záležitosti, na ktorú sa pýtame alebo nádej podľa ostatných kariet. Kotva je symbol nádeje. Predstavuje optimizmus, blíži sa zlepšenie, úspech a šťastie. Znamená aj možnosť cesty do zahraničia.

Analógia s Tarotom: Hviezda, Mečová 3

V láske: Pozitívna zmena, pozitívne možnosti, pre ktoré je ale
potrebné aj niečo urobiť. Možnosť tehotenstva. Budúcnosť v láske.

V zamestnaní: Pozitívna zmena, možnosť splnenia vašich plánov, ale pre ich dosiahnutie bude potrebné aj niečo urobiť. Veľa cestovania.

Stacks Image 207

Nečakaná radosť

Všeobecne: Táto karta poukazuje na niečo nečakaného, čo sa nám prihodí alebo čo nám vstúpi do života, napr. na nejaké prekvapenie. Náhodné a nečakané šťastie vás čaká už v blízkej budúcnosti. Väčšinou ide o radostnú udalosť, ale nemusí to byť vždy pravidlom! Ide o niečo, čo sme nečakali a nič sme pre to sami neurobili, jednoducho to prišlo bez nášho pričinenia. Môže znamenať aj možnosť výhry.

Analógia s Tarotom: Esá (najmä mincové), Koleso šťastia, Palicová 8

V láske: Prekvapujúci prejav lásky. Nerozhodnosť vo vzťahu.

V zamestnaní: Nečakaná radosť, napr. pochvala, povýšenie, finančné ohodnotenie. Nerozhodnosť.

Stacks Image 219

Nepriateľ

Všeobecne: Táto karta poukazuje na nebezpečenstvo, ktoré nevidíte, na skrytého nepriateľa, podraz, zradu, podvod, nepriateľský postoj ostatných, nečestné prostriedky. Niekto alebo niečo vám chce ublížiť, uškodiť. Podľa otázky, treba zvážiť aj to, či si neškodíte vy sami. Karta vystihuje aj negatívnu osobu muža alebo ženu. Upozorňuje na to, že vo vašom okolí sa nachádza osoba, ktorá vám nedopraje.

Analógia s Tarotom: Diabol, Mečová 5, Mečový rytier

V láske: Niekto, kto škodí vzťahu alebo sa o to snaží, môže to byť aj postoj jedného z partnerov.

V zamestnaní: Konkurencia, niekto sa vám snaží škodiť. Dávajte si pozor na svoju pracovnú pozíciu.

Stacks Image 231

Nešťastie

Všeobecne: Táto karta znamená nepríjemnosti, nešťastnú udalosť, prekážky, veľké, vážne ťažkosti alebo problémy, poukazuje na niečo, čo nás určíte nepoteší, na problémy, ktoré sa akoby sypú, na nepriaznivý vývoj nejakej záležitosti. Tiež môže poukazovať na tendenciu zatvárať oči pred problémami a vyhýbať sa zodpovednosti. Môže upozorňovať aj na prírodné katastrofy a agresivitu ľudí.

Analógia s Tarotom: Veža, Mečová 10

V láske: Nepriaznivá situácia ovplyvňujúca vzťah, niekto vo vzťahu uteká od problémov, dlhotrvajúce ťažkosti, ktoré môžu mať aj fatálne následky. Nebezpečenstvo rozchodu, rozvodu, strata partnera.

V zamestnaní: Ťažkosti, veľké problémy. Fyzicky namáhavá práca.

Stacks Image 243

Peniaze

Všeobecne: Už podľa názvu vidíme, že jedným z významov tejto karty sú najmä peniaze, bohatstvo a majetok, ktoré nadobudneme, avšak všetky karty majú aj svoj prenesený, teda metaforický význam. Ide tu o prísun niečoho, čoho sa nám dostane, a čoho máme alebo budeme mať nadbytok. Podľa otázky môže ísť aj o nadbytok citov a podobne. Poukazuje aj na zlepšenie situácie, že sa niečo dá do poriadku, alebo, že v niečom máme "poklad". Materiálny úspech. Vaša finančná situácia sa bude zlepšovať.

Analógia s Tarotom: Vládkyňa, Slnko, Mincové eso, Mincová 9 a 10, Kalichová 9

V láske: Majetný partner, vzťah pre peniaze, bohatstvo citov. Vzťah z vypočítavosti.

V zamestnaní: Lukratívne Smrť zamestnanie. Obchody a podnikanie.

Stacks Image 255

Smrť

Všeobecne: Táto karta neznamená priamo fyzickú smrť, ale skôr poukazuje na zmenu, premenu a transformáciu, niečo staré, čo doslúžilo, je na konci, aby uvoľnilo miesto novému, čo prichádza alebo ešte len príde. Táto zmena býva väčšinou bolestivá, ale nutná. Nie je potrebné sa ale báť, to nové, čo príde, je pre nás vždy lepšie.

Analógia s Tarotom: Smrť

V láske: Niečo zaniká, rozchod, koniec vzťahu.

V zamestnaní: Zmena zamestnania alebo v zamestnaní. Prichádzajú nové príležitosti. Odchod do dôchodku.

Stacks Image 267

Smútok/Žiaľ

Všeobecne: Táto karta predstavuje smútok, žiaľ, trápenie, túžbu po niečom, čo nemôžeme mať, niečo nedosiahnuteľného, chýbanie. V tejto karte je však veľká dávka pasivity, človek len trpí a je smutný, ale zároveň nič nerobí pre uskutočnenie svojho sna alebo svojho priania. Dlhodobá stagnácia.

Analógia s Tarotom: Veľkňažka, Pustovník, Obesenec, Luna, Mečová 2, Mečová 4

V láske: Smútok v láske, túžba po niekom nedosiahnuteľnom. Nenaplnenie a sklamanie.

V zamestnaní: Činnosť, ktorá sa vám nepáči, žiadna nádej na zmenu. Práca, ktorá vás nebaví či nenaplňuje.

Stacks Image 279

Sobáš

Všeobecne: Táto karta poukazuje na vzťah, trvalý vzťah, partnerstvo, na spojenie, môže ísť o milostné alebo pracovné spojenie, uzatvorenie výhodného obchodu. Vo vzťahu sa jedná o spolužitie, ale pozor, nemusí ísť o manželstvo. Na skutočnú svadbu by poukazovalo spojenie kariet Sobáš+Sudca. V tomto spojení nemusíte byť, ale vždy šťastní, záleží to od ostatných kariet.

Analógia s Tarotom: Milenci, Kalichová 2

V láske: Citový vzťah a spoločné spolužitie - manželstvo (najmä + Sudca) alebo život v jednej
domácnosti. Keď vzťah nemáte, v tomto období máte možnosť stretnúť životného partnera.

V zamestnaní: Zmluva, zlúčenie, spolupráca, skupinová práca, nadviazanie obchodného partnerstva, dobrý pracovný kolektív. Ak ste si dali žiadosť o prijatie na nové miesto, môžete počítať s jej úspechom.

Stacks Image 291

Správa

Všeobecne: Táto karta znamená najmä komunikáciu. Ide o komunikáciu v akejkoľvek forme, ústnu, písomnú, elektronickú. Predstavuje správy, nové poznatky, novinky, informácie, ktoré k nám prídu, tiež aj o nových pomeroch a aspektoch vzhľadom k otázke, na ktorú sa pýtame. Vo všeobecnosti ide o prekvapujúcu príjemnú správu.

Analógia s Tarotom: Mág, Súd, Všetci chlapci

V láske: Komunikácia s partnerom, informácie od partnera alebo
súvisiace s partnerom.

V zamestnaní: Získavajte informácie a vedomosti, rozširujte ich. Nové možnosti v zamestnaní.

Stacks Image 303

Strata

Všeobecne: Táto karta hovorí o strate, ktorá je spôsobená našou vinou, našou ľahkomyseľnosťou, nerozvážnosťou, neopatrnosťou, nedôslednosťou a podceňovaním situácie. O niečo prídeme, niečo stratíme, o niečo budeme ochudobnení. Čo to je, posudzujeme z okolitých kariet alebo podľa druhu otázky. Znamená aj zlú investíciu, hazard, riziko a neúspech.

Analógia s Tarotom: Blázon, Koleso šťastia, Mincová 5

V láske: Hrozí strata partnera. Rozchod, koniec vzťahu.

V zamestnaní: Vaša pozícia je ohrozená, neriskujte. Zložité pracovné podmienky, konfliktné pracovné prostredie.

Stacks Image 315

Stretnutie/Návšteva

Všeobecne: Tu sa jedná o rodinné, spoločenské, priateľské alebo pracovné stretnutie, o osobný kontakt s niekým, zoznámenie s nejakou osobou. Väčšinou nejde o milostné záležitosti, ale skôr o rodinné a priateľské. Čaká vás veľmi rušné obdobie, plné stretnutí a rôznych spoločenských udalostí.

Analógia s Tarotom: Kalichová 2, Kalichová 6, Kalichová 3

V láske: Neviazať sa, nezáväzné stretávanie sa s väčším okruhom
ľudí, zoznámenie sa s novým človekom.

V zamestnaní: Rozhovory, množstvo rôznych kontaktov, nové kontakty, práca, kde dochádza k častému jednorázovému alebo krátkodobému kontaktu s rôznymi ľuďmi.

Stacks Image 327

Sudca

Všeobecne: Táto karta môže poukazovať na nejakú dôležitú osobu, úradníka alebo niekoho kompetentného. Ďalej poukazuje na úradné a súdne záležitosti. V prenesenom význame znamená spravodlivosť, objektívny úsudok, rozhodnutie, vyriešenie, spravodlivé rozriešenie určitej záležitosti. Tiež predstavuje rozum a rozumové záležitosti, potlačovanie citov rozumom.

Analógia s Tarotom: Spravodlivosť, Pustovník, Veľkňaz

V láske: Rozhodnutie v oblasti lásky, férový vzťah, ale založený skôr na rozume než cite. Môže znamenať aj rozchod či rozvod.

V zamestnaní: Zamestnanie spojené s právom, s úradmi, v zamestnaní príde k slovu nejaká nezávislá, kompetentná osoba.

Stacks Image 339

Šťastie

Všeobecne: Fortuna podľa legendy rozdávala zo svojho rohu hojnosti šťastie, úspech a slávu. Jednoznačne je to karta šťastia. Karta ukazuje, že sa nám dostane nadbytok všetkého, materiálne i citové šťastie, naplnenie našich túžob, príležitosť, splnenie našich prianí, predstavuje nadbytok, hojnosť, veľké množstvo čohokoľvek. Pokiaľ sú ale okolo iba negatívne karty, tak ukazuje nadbytok práve týchto negatívnych vecí, príliš problémov, smoly, nešťastia a podobne.

Analógia s Tarotom: Koleso šťastia

V láske: Prísľub toho, že vzťah je príležitosťou ku šťastiu. Šťastný vzťah. Pokiaľ partnera nemáte, v blízkej budúcnosti sa objaví.

V zamestnaní: Vysnívané zamestnanie, nejaká pozitívna náhoda, ktorá vás ovplyvní. Dokonca je možná aj výhra.

Stacks Image 351

Trochu peňazí

Všeobecne: Táto karta znamená, že niečo dostaneme, niečoho sa nám dostane, ale len v malej alebo minimálnej miere. Môže ísť o malú finančnú čiastku, drobnosť, maličkosť alebo o mierne zlepšenie, niečoho môžeme mať "tak akurát". Nepodceňujte však význam malých peňazí, len vďaka nim sa dostanete aj k väčším zárobkom.

Analógia s Tarotom: Mincová 6, Mincová 2, Mincová 8

V láske: Niekto sa k vám chce vrátiť z minulosti. Od vašich
blízkých k vám príde malé množstvo peňazí.

V zamestnaní: Príjmy naviac - úroky, prémie... Zamestnanie platené dostatočne, ale nie skvele. Zamestnanie spojené s niečím drobným alebo s detailom. Práca v oblasti ekonomiky, financií.

Stacks Image 363

Túžba

Všeobecne: Táto karta zobrazuje našu túžbu po niečom alebo po niekom, niečo si prajeme, na niečo čakáme, môžeme mať v hlave myšlienky na niečo nového. Treba si uvedomiť, po čom naozaj túžite.

Analógia s Tarotom: Miernosť, Hviezda, Palicová 2 a 3, Mincová 7, Mincový chlapec

V láske: Túžba po citoch, láske alebo partnerovi.

V zamestnaní: Hľadanie nového miesta, uplatnenie, realizácia. Nedosiahnuteľné či ťažko dosiahnuteľné miesto.

Stacks Image 375

Vdova

Všeobecne: Táto karta môže predstavovať osobnú kartu ženy, nejakej inej ženy, ako je pýtajúca sa alebo partnerka pýtajúceho sa muža. Väčšinou sa jedná o staršiu ženu v rodine, napr. matku... Ak však pri nej ležia karty Myšlienky alebo Túžba, poukazuje na mladšiu príbuznú. V ostatných prípadoch symbolizuje osamelosť, opustenosť, smútok, negatívnu psychiku.

Analógia s Tarotom: Veľkňažka, Luna, Obesenec, Mečová 3, 8 a 9, Kalichová 8 a 5, Mincová 5, Palicová 10, Všetky kráľovné.

V láske: Poddávať sa depresiám. Stretnutie so staršou ženou, osamelou, ovdovenou alebo rozvedenou. Hrozí osamelosť.

V zamestnaní: Táto karta nemá význam v tejto oblasti.

Stacks Image 387

Vdovec

Všeobecne: Môže predstavovať osobnú kartu muža, nejakého iného muža, ako je pýtajúci sa alebo partner pýtajúcej sa ženy. Väčšinou sa jedná o staršieho muža v rodine alebo otca. Ak však pri nej ležia karty Myšlienky alebo Túžba, poukazuje na mladšieho muža v rodine. V ostatných prípadoch symbolizuje osamelosť, opustenosť, smútok, negatívnu psychiku. Znamená aj stabilitu, silu osobnosti a schopnosť vedieť sa nevzdávať.

Analógia s Tarotom: Pustovník, Obesenec, Mečová 9, 3 a 8, Kalichová 8 a 5, Mincová 5, Palicová 9

V láske: Snažiť sa zvládnuť smútok. Stretnutie so starším mužom, osamelým, ovdoveným alebo rozvedeným. Hrozí osamelosť.

V zamestnaní: Táto karta nemá význam v tejto oblasti. Niekedy môže znamenať samostatnosť a nezávislosť.

Stacks Image 399

Vernosť

Všeobecne: Táto karta vyzerá podľa názvu síce pekne, ale nenechajme sa pomýliť. Môže znamenať istotu, stálosť, trvalosť, pevnosť, vernosť, dlhodobosť, ale rovnako tak pekných a príjemných vecí ako aj tých nepríjemných. Podľa ostatných kariet posúdime, čoho sa táto stálosť, vernosť, nemennosť, stabilita, istota týka a čo sa nás vlastne drží.

Analógia s Tarotom: Hviezda, Palicová 3, Mečová 4, Mincová 4, 7 a 10

V láske: Dlhodobý vzťah, spoľahlivý, verný partner.

V zamestnaní: Máte stále miesto a istý príjem. Lojalita, dlhodobá perspektíva.

Stacks Image 411

Zábava

Všeobecne: Táto karta znamená radosť, veselosť, zábavu, užívanie si, radosť zo života, radosť z niečoho, čas oddychu, dobré obdobie, optimizmus. Máte pred sebou veľmi príjemné obdobie.

Analógia s Tarotom: Slnko, Palicová 4, Kalichová 3 a 9

V láske: Vzájomné potešenie. Dobrý vzťah. Pokiaľ si hľadáte nového partnera, odporúča sa ísť do spoločnosti.

V zamestnaní: Svoju prácu robíte s radosťou a aj ste primerane finančne ohodnotení. Obľúbená práca.

Stacks Image 423

Zlodej

Všeobecne: Táto karta znamená, že utrpíme škodu, ujmu. O niečo prídeme, s niečím sa budeme musieť rozlúčiť, niečoho budeme mať menej. Väčšinou to nie je z našej viny, o to niečo nás pripraví konkrétna osoba alebo nejaký vplyv okolia. Podľa ostatných kariet posudzujeme, o čo prídeme a čo je toho príčinou. Ide o nepríjemné, problematické a konfliktné obdobie. Treba si dávať pozor aj na prehnanú dôverčivosť.

Analógia s Tarotom: Obesenec, Palicová 7, Mečová 5 a 7, Mincová 5

V láske: Sok v láske. Vzťah, ktorý vám škodí. Vy sami škodíte svojmu vzťahu a tým aj sebe. Zásah tretej osoby do vzťahu.

V zamestnaní: Práca vás nebaví. Pozor na zdanlivo lukratívne ponuky, hrozí nečestné jednanie, pozor na nekalú konkurenciu.

Stacks Image 435

Žiarlivosť

Všeobecne: Táto karta všeobecne zobrazuje závisť a žiarlivosť na to, čo sami nemáme a čo má ten druhý. Ukazuje, že niečo niekomu neprajeme a závidíme mu. Žiarlivosť, akákoľvek, vždy otravuje vzduch. Otravuje nás samých aj všetkých okolo nás. Pozor na hádky, konflikty a nepríjemnosti.

Analógia s Tarotom: Diabol, Palicová 7, Kalichová 5, Mečová 5, Mečový rytier

V láske: Žiarlivosť vo vzťahu. Vzťah, ktorý nie je pre pýtajúceho sa dobrý.

V zamestnaní: Intrigy, ohováranie, závisť, nepríjemná atmosféra. Ohrozený úspech, prekážky a problémy.

http://www.biela-magia.eu/texty/ciganske_karty.html