Choď na obsah Choď na menu
 


Tarotové karty

15. 8. 2013

Vykladanie kariet s Tarotom.

Veštenie, jasnovidectvo a predpovedanie budúcnosti.

Každá tarotová karta má niekoľko rôznych významov. Význam nezávisí iba od druhu otázky (povolanie, vzťahy alebo duchovný rozvoj), ale tiež od toho, aký spôsob vykladania sa použije (napr. tajomstvo vysokej kňažky, keltský kríž, kríž) – pozerajúc doprava a dole....) alebo od toho, ktorá karta leží pred alebo po vytiahnutej karte.


V tomto kontexte sa budeme zaoberať hlavnými významami kariet, ktoré používame v rámci vykladania kariet a bielej mágie. Nemáme v úmysle presne popísať všetky významy. Je to kvôli tomu, že jedna karta ponúka veľakrát rôzne, čiastočne až protichodné perspektívy, z ktorých sa skladá alebo dá vykladať konkrétny obraz alebo symbol. Tu môžeme odporučiť knižky od Hajo Banzhaf (Tarot - váš sprievodca na ceste životom, Medzi nebom a zemou. Univerzálny tarot) a od Anny Franklin a Paula Masona.


 • Palice


 • Meč


 • Kalich


 • Mince


Tarot: 22 tromfových
kariet Veľkej arkány

Zmenit zobrazenie
 • Blázon

  Blázon predstavuje dieťa v nás. Stojí za spontánnym novým začiatkom a nezištnou otvorenosťou. Je vyjadrením hravej bezstarostnosti a radosti zo života a ukazuje nám, že vstupujeme do nového životného obdobia bez nejakých stanovených očakávaní a často bez znalostí. Taktiež môže predstavovať detinskú myseľ a z toho vyplývajúcu ľahkomyseľnosť, pochabú naivitu, alebo hlúposť, ale tiež môže poukazovať na jednoduchosť, múdrejší a pokornejší náhľad, ku ktorému môžeme dospieť po dlhom, často namáhavom hľadaní. Blázon môže stelesňovať figliara a chuligána ako napríklad Till Eulenspiegels, ale tiež veľmi čestného nepodplatiteľného radcu vo dvore Kráľa-Ega. V každej situácii žije plne v prítomnosti, je vyjadrením otvorenosti a spontánnej čestnosti, stojí pripravený získavať nové skúsenosti. Či tento postoj pramení z nášho odmietania byť dospelým, alebo tento múdry pohľad pramení z duševnej zrelosti, musí byť posúdené mimo karty, s kontextu situácie a iných, susediacich tarotových kariet. Blázon vždy poukazuje na oživenie a nové skúsenosti, ktoré sú niekedy dosť chaotické, ale aj keď „padneme na nos", nepredstavujú skutočné riziko. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere:začiatok, nové možnosti, skok do nového, kreativita, karta nabáda nebáť sa a ísť do rizika. V negatívnom smere: bláznovstvo, naivita, nezodpovednosť, podceňovanie situácie, brať veci na ľahkú váhu .

 • Mág

  Mág predstavuje múdrosť, šikovnosť, sebavedomie a aktívne formovanie života. Tiež prislúcha obdobiu, kedy môžeme úspešne zápasiť s ťažkými problémami a ľahko zvládame výzvy vďaka zostrenému vedomiu a bdelosti. Hoci táto karta predstavuje silu vedomia, neznamená to, že zabúda na cit a iné nevedomé sily. Naproti tomu: mimoriadna sila a účinnosť, ktoré sa prostredníctvom mága objavujú, spočívajú v tajomstve hlbšej harmónie medzi vedomým a nevedomým. Iba takto získaná istota dokáže prenášať hory. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere:aktívne jednanie, tvorivé myslenie, využívanie schopností, majstrovstvo. V negatívnom smere: zneužitie moci a schopností, snaha manipulovať a mať moc.

 • Veľkňažka

  Veľkňažka predstavuje naše nevedomé sily, náš šiesty zmysel, našu jasnozrivosť a tiež nevysvetliteľné, ale hlboko zakorenené presvedčenie. Ona je kľúčom ku tajným pravdám, ktoré sa vymykajú prístupu logicky uvažujúceho rozumu. Ona vie, že pravda, ktorú môžeme vysloviť, nie je nikdy pravdou večnou. V jej svetlej stránke je vyjadrením trpezlivosti, porozumenia, ohľaduplnosti, dobra a pripravenosti odpustiť a prejavuje sa tiež ako pomocnica, liečiteľka alebo jasnovidka, ktorá používa sily pre blaho iných. Jej temná stránka sa naopak prejavuje ako archetyp „temnej sestry", čarodejnice, ktorá využíva svoje sily, aby iných zviedla, ochromila alebo škodila . Vo význame tarotu má však vplyv iba jej priateľská, nápomocná stránka. Tradične slúži ako jedna z troch ochranných kariet, čo zodpovedá v chápaní kresťanskej mytológie, v ktorej je hrdina, ktorý je pod ochranou panny, nedotknuteľný. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere:intuícia, tajomstvo, múdrosť, ochrana, žena/matka V negatívnom smere: pretvárka, pomsta, pasivita, nesprávny úsudok

 • Vládkyňa

  Vládkyňa zosobňuje nevyčerpateľnú silu prírody, vďaka ktorej neustále dokáže rodiť nový život. Preto predstavuje živosť, plodnosť, rast a narodenie nového života. Ona je nevysychajúcim zdrojom všetkého života, ktorý obnovuje náš tvorivý potenciál a naše schopnosti prijať impulzy a tým nechať vznikať nové. Na fyzickej úrovni predstavuje rast a plodnosť, na duchovnej úrovni múdre nápady a hojnosť objavov a v oblasti vedomia poznanie. Neustály zrod nového znamená tiež ustavičnú zmenu v našich životoch a tiež nevyhnutnosť vydržať bolesti tohto zrodenia. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere:bohatstvo a plodnosť, milovaná žena: matka/manželka/milenka, šťastné obdobie, svadba alebo materstvo. V negatívnom smere: márnivosť, povrchnosť, nevera, voľba partnera zo ziskuchtivosti, neschopnosť riešiť problémy

 • Vládca

  Vládca predstavuje element vytvárajúci štruktúru, predstavuje našú túžbu po stabilite, bezpečí a trvanlivosti. Ukazuje naše úsilie po nezávislosti od obmedzeností prírody, od jej nevypočítateľnosti. Preto zodpovedá nášmu civilizačnému rozvoju, vďaka ktorému staviame domy, kúrenie a klimatizačné zariadenia, aby nás chránili pred horúčavami, chladom a vlhkosťou, autá a lietadlá, aby sme prekonávali vzdialenosti pohodlnejšie a rýchlejšie ako keď ideme pešo, a školy, aby sme pre seba zaistili vzdelanie. Keďže sa tu môže často vykonať veľa dobrého, mali by sme si patrične vážiť pozitívne stránky tejto veľakrát podozrievavo vnímanej karty. Vládca ukazuje tiež náš zmysel pre poriadok, striedmosť, disciplínu, zodpovednosť a pragmatický spôsob jednania ale tiež aj prehnané prejavy vo forme strnulosti, neschopnosti žiť, perfekcionizmu, panovačnosti a tvrdého boja o moc. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: označenie nejakého muža (manžel, šéf, iná autorita), aktivita, achopnosť presadiť sa, úspech, ambície. V negatívnom smere: despota, zneužitie moci, presadzovanie vlastných záujmov na úkor ostatných

 • Veľkňaz

  Veľkňaz predstavuje svet viery a hlbokej dôvery vyplývajúcej z úprimného vyznania. V starších časoch slúžil ako jedna z troch ochranných kariet tarotu; tá, ktorá v princípe priaznivo zosúladí priebeh vecí. Toto porozumenie znamená veľa, pretože skrze neho vyjadrená sila viery sa vzťahuje tiež na naše sebavedomie ako aj na dôveru v hlbší zmysel našich osobných životov a a tým aj na dôveru v našu budúcnosť. Okrem toho ukazuje táto karta cestu etiky a mravných zásad a predstavuje naše osobné úmysly, ktoré vyplývajú z našich základných morálnych hodnôt. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere:učiteľ/radca/muž s autoritou, spriaznená duša, dobrá rada, dobrá zmluva, duchovný radca, vnútorné vedenie. V negatívnom smere: fanatizmus, falošný vodca, zlá rada

 • Milenci

  Táto karta stelesňuje dve oblasti. Poukazuje na skúsenosť veľkej lásky a vedie nás tiež k poznaniu, že s týmto krokom je spojené nejaké dôležité rozhodnutie: zrieknutie sa doterajších životných postojov (rodičovský dom, mládežnícke združenia, veľa ľúbostných pletiek) a jasné potvrdenie tejto lásky. Iba tento krok vedie ku uchvacujúcim zážitkom, ktoré ukazujú „milenci“. Táto karta sa preto predtým nazývala „rozhodnutie". Môže poukazovať aj na dôležité rozhodnutia, ktoré majú s láskou spoločné málo alebo vôbec nič. V takých prípadoch znamená, že sa máme rozhodovať celým srdcom, bez zloby a bez otvorených zadných dvierok. Ktorúkoľvek z týchto tém karta prizvukuje, vo svojej podstate podporuje položenú otázku. V každom prípade znamená veľké bezvýhradné „áno". Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere:dobré rozhodnutie, skúška,láska, manželstvo, spojenie, stretnutie, životná križovatka. V negatívnom smere: sklamanie v láske, neúspešná skúška, nevera, zlé rozhodnutie, konflikt, nerzhodnosť.

 • Voz

  Voz predstavuje veľký skok dopredu. Ukazuje, že opúšťame známe prostredie a ideme vlastnou cestou. Pritom sú našou hnacou silou túžba po slobode, ctižiadostivosť, hľadanie strateného raja alebo jednoducho túžba mať hodnotu. Voz je jediná tarotová karta, ktorá významovo ukazuje vydať sa na cestu s úplnou dôverou a radosťou. U ostatných kariet označuje rozlúčku s pocitmi ťažoby a strachu. Tu však ide o rozhodnú, smelú túžbu podnikať cestu vpred a pripravenosťou znášať riziko. Karta poukazuje na veľkú šikovnosť ( vplyv voza), zároveň však aj neskúsenosť ( vstup do neznámeho sveta). Preto by sa mala chápať aj ako varovanie nepreceňovať vlastné sily a nevystupovať sebaisto a euforicky. Namiesto toho by sme mali včas dospieť k poznaniu, že sa máme ešte veľa čo učiť. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: cesta, víťazstvo, prekonanie prekážok, úspech, zmena- skok dopredu. V negatívnom smere: porážka, vzdor, problémy, pomsta.

 • Sila

  Karta sila má určitú súvislosť s kartou mág (I). Podobne sa aj tu zakladá nezvyčajná sila na tajomstve hlbokej vnútornej harmónie. Ako je veľká sila vôle u mága založená na harmonickom súzvuku vedomého a nevedomého, tak sú životná sila, odvaha a vášeň tejto karty prejavom zmierenia civilizovaného človeka s jeho animálnou povahou. V mytológii sa to výrazne ukázalo v priateľstve medzi Gilgamešom a jeho najskôr zarytým nepriateľom Enkidom. Táto karta zdôrazňuje, že by našim cieľom nemalo byť schovávať našu inštinktívnu prirodzenosť za vybledbuté mravné zásady, ale skôr by sme sa mali otvoriť v nás prebývajúcim ohromným archaickým silám, aby sme ich mohli postupne ovládnuť prostredníctvom láskyplného prevzatia a jemného pôsobenia. Pri tomto procese nezískame prístup iba k týmto prapôvodným silám, ale aj k rezervným silám, ktoré sme až doposiaľ používali na potláčanie týchto inštinktov. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere:sila, sila vôle, poznanie a úsudok, energia, odvaha, fyzická aktivita. V negatívnom smere: zneužitie moci, strata energie, fyzické problémy, nerovnováha (fyzická, duševná)

 • Pustovník

  Pustovník je karta osamelosti a vnútorného pozastavenia. Predstavuje introvertnú životnú fázu, v ktorej sa bránime cudzím vplyvom, aby sme sa mimo diania a ďaleko od ľudí dopracovali k pokoju a predovšetkým k nám samým. Preto pustovník symbolizuje významné skúsenosti, pri ktorých môžeme zistiť, kto sme, čo chceme a kam smerujeme. Zjednocuje v sebe dva vzácne extrémy: hĺbku prežívania a výšku poznania. Tejto karty sa veľa ľudí neprávom obáva. Iba tam, kde nebudú vaše kvality prijímané, dochádza k strachu zo samoty, opustenosti. Kto volanie pustovníka ochotne nasleduje, bude obohatený čistotou, silou a blaženou skúsenosťou môcť byť sám so sebov. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere:prehodnocovanie predstavy o sebe a o svete, ponorenie sa do seba, hľadanie správnej cesty, úspech pri vzdelávaní, záujem o duchovné náuky. V negatívnom smere: samota, opustenosť, smútok, útek pred svetom, podivínstvo.

 • Koleso šťastia

  Podľa toho, ako sa svojmu osudu postavíme, prežívame naše koleso osudu buď ako prejav moci – a bezmocnosť, alebo ako upozornenie na životnú skúsenosť, vďaka ktorej môžeme rásť a vyzrieť. Z pohľadu výsledku koleso ukazuje často situácie, na ktoré nemáme žiaden vplyv. Keď sa kolesodkotúľa preč, znamená to, že naše zámery sa jednoducho nemôžu podariť. Počasie, dopravná situácia, štrajky, falošnosť predmetu nášho záujmu alebo "vyššia moc " naše plány zmaria. Koleso šťastia nám potom ukazuje, že ešte nedozrel čas, aby sme uskutočnili naše plány. Karty na zvyšných miestach nám môžu v tomto prípade dať užitočné pokyny, ako sa môžeme dostať na opačnú, vzostupnú stranu kolesa. Predstavuje aj šťastné, príjemné a tiež prekvapivé zvraty. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere:aktívne vonkajšia zmena, zásah osudu dobrým smerom, nová príležitosť, šťastná šanca V negatívnom smere: nešťastie, nestabilita, nepriazeň osudu, náhly obrat zlým smerom.

 • Spravodlivosť

  Karta spravodlivosť zahŕňa viaceré tematické oblasti. Predstavuje jasné, objektívne poznanie, vedomý a rozhodnutím potvrdený úsudok, nepodplatiteľnosť, vyváženosť a čestnosť a hovorí nám, že sa dočkáme spravodlivosti. Na bežnej úrovni nám hovorí, že okolitý svet prežívame ako odraz od nášho okolia a budeme konfrontovaní tak s dobrými ako aj so zlými následkami našich činov: naše jednanie bude nepochybne a náležite odmenené; kde sa však budeme snažiť dosiahnuť výhodu nečestnými prostriedkami, tam zlyháme. Preto táto karta zdôrazňuje vysokú mieru zodpovednosti za svoje jednanie. Ukazuje, že nič nedostaneme len tak do daru, a naopak nebudeme bez príčiny potrestaní; a preto nesieme za všetko, čo dostaneme a prežijeme, plnú a osobnú zodpovednosť. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere:spravodlivosť, rovnováha, poctivosť, následok nášho konania, súdne procesy, zmluvy. V negatívnom smere: nespravodlivosť, zaujatosť, faloš, problémy so súdmi.

 • Obesenec

  Obesenec znamená predovšetkým to, že sme uviazli v problémoch a nevieme sa pohnúť z miesta. Pri hlbšom pozorovaní však môžeme vo vonkajšej strnulosti, takom nútenom pokoji, vidieť príležitosť dospieť cez hlboké pochopenie k nutnému zmenenému pohľadu na svet a k životnej zmene. Pasivita, ku ktorej sme v takejto fáze odsúdení, je najvac prejavuje formou nejakej choroby, ktorá sa často ohlasuje prostredníctvom tejto karty. K žitiu prejavenom prostredníctvom obesenca hovorí C.G.Jung :"Ako pozitívne možno(...)" dokonca považovať uviaznutie (hanging on), čo znamená na jednej strane zdanlivo neprekonateľné ťažkosti, na druhej strane ale na druhej strane predstavuje jedinečnú situáciu, na ktorej zvládnutie je potrebné veľké úsilie, a preto povoláva na splnenie plánu celého človeka. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere:zmena smeru, nový pohľad na svet, skúška, duchovný rast, obeta, obrátenie hodnôt. V negatívnom smere: stagnácia, závoslosť a neschopnosť sa jej vzdať, straty, tresty, nešťastie, choroba.

 • Smrť

  Smrť znamená rozlúčku, veľké uvoľnenie, koniec. Preto je tiež prípravuje priestor na cestu za novým, prichádzajúcim; karta sama o sebe nám ukazuje predovšetkým koniec pre oči. Pritom to môže byť niečo dobré, pretože prichádza vytúžený, pre nás oslobodzujúci koniec, ale samozrejme spájame s touto kartou aj naše najbolestivejšie zážitky. V protiklade s kartou 10 mečov, ktorá ukazuje zámerný a tiež aj predčasný koniec, znamená táto karta vždy prirodzený koniec a hovorí, že je na čase niečo nechať odísť. Karta Smrť patrí neprávom k najobávanejším kartám. Večný prikrášľovateľ, ktorý vám nerozumie, nám ju ukazuje iba ako zvestovanie niečoho nového a tým nás ochudobní o hlboký zážitok rozlúčky a s tým spojené pozitívne životné skúsenosti. "Oddelili sme život od smrti a interval medzi nimi naplnil strach.", hovorí Krishnamurti, a: „Nemôžete žiť bez toho, aby ste neumreli." Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere:ukončenie (práce, etapy života), zmena (môže ale nemusí byť vítaná), prirodzený koniec. V negatívnom smere: bolestná skúsenosť, rozlúčka, smútok, neúspech, nešťastie, choroba, strata (vzťahu, práce apod.).

 • Miernosť

  Význam karty miernosť bude zrozumiteľnejší, keď ju nazveme „správna miera". Stelesňuje zdravý protiklad ku svojej v tarote nasledujúcej karte Diabla (XV), ktorá predstavuje nestriedmosť. Harmónia, vyváženosť, miernosť a pokoj duše sú proti tomu symboly, ktoré charakterizujú mieru. Preto táto karta predstavuje život požehnaný, zdravý a v rovnováhe so sebov samým, dobré zaobchádzanie so sebov samým a láska k sebe samému a z tohto správania tiež vyplýva harmonická zhoda so svojím okolím. V kontexte so stanovenou otázkou znamená táto karta vyliečenie a nádej na uzdravenie. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: harmonická, postupná zmena, uzdravenie, kompromis, rovnováha. V negatívnom smere: disharmónia, stratená šanca, prekročiť mieru, konflikty.

 • Diabol

  Karta diabol sa zo všetkých tarotových kariet najťažšie vykladá, pretože má prekaždého z nás inú tvár. Samotná karta znamená prežívanie závislosti, stratu vôle, nevydarené dobré predsavzatia ako aj spôsoby konania, ktoré sú v rozpore s naším presvedčením. Diabol predstavuje temnú stránku mnohých tarotových kariet: protiklad k mágovi(I) predstavuje čierneho mága, je záhadnou stránkou veľkňažky (II), pokrytecký a materialistický protiprincíp veľkňaza (V), zápas o moc alebo bezduchú, zmyselnosť živiacu stránku milencov(VI), podplatiteľný alebo svojhlavý tieň spravodlivosti (XI). Stelesňuje neovládateľnú náruživosť u sily (VIII), bezuzdnosť ako protiklad s správnej miere (XIV), je vládcom nad odvrátenou stranou mesačnej krajiny (XVIII). Diabol nás najčastejšie pokúša nejakým lákavým spôsobom. Karta ukazuje, že keď sa hráme s ohňom, musíme si dávať diabolsky pozor, aby sme si nepopálili prsty. Na hlbšej úrovni karta znamená, že sme v prostredí, kde narážame na naše temné stránky. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: byt si vedomy svojej temnej stranky, co ma ovlada, s coho mam strach. Diabol pracuje cez neistotu, strach a hlupost. Ak si clovek uvedomi z coho ma strach, kde sa musi este ucit a ovladat sam seba, diabol zmizne. V negatívnom smere: moc, byť ovládaný, pokušenie, závislosť, slabá vôľa, zdanlivo príťažlivé riešenia, zlo.

 • Veža

  Veža nám ukazuje, že sme sa v záujme zabezpečenia istoty zamurovali v priestore, ktorý sa zrazu začal pod nami otriasať. Preto sa vždy jedná o štruktúry a dimenzie, ktoré sa pre nás stali príliš úzke a malé. Z toho dôvodu sa karta môže týkať našich presvedčení a životných zásad ako naše myšlienky na zabezpečenie v zmysle kariéry a financií, ale tiež osobné priateľstvá a partnerské vzťahy. Vo všetkých prípadoch znamená veža koncept, ktorý pre nás predtým znamenal príjemnú mieru bezpečia či istoty, ale ktorý sme už prerástli. Vo všeobecnosti sú to prekvapujúce skúsenosti, niekedy skutočne bleskové nápady, ktoré zrúcajú starý koncept. Keďže ide o podstatu našej istoty, budeme tieto náhle zmeny prežívať najprv ako katastrofy. Až keď opadne prvý šok, cítime úľavu, oslobodenie od starej záťaže. Tento prelom môže byť vyvolaný buď vlastným poznaním alebo vonkajšou udalosťou. I Ťing k tomu hovorí:"Búrka prekonáva hrmením a bleskami rušivé napätie v prírode." Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere:zrútenie starých ideí a plánov, náhle zmeny, nečakané udalosti, oslobodenie od ťaživej situácie. V negatívnom smere: nešťastie, neúspech, choroba, nehoda, udalosti nepôjdo podľa našich predstáv.

 • Hviezda

  Hviezda je kartou nádeje, múdrosti a nahliadnutia do vyšších súvislostí. Ukazuje, že začíname alebo plánujeme veci, ktoré v budúcnosti dosiahneme a do ktorých môžeme vkladať naše oprávnené nádeje. Pritom si často v tomto počiatočnom štádiu realizácie našich zámerov tohto ešte nie sme vedomí. Až pohľad späť nám napovie, cez aké výhybky, identifikované prostredníctvom hviezdy, sme v tých časoch prechádzali. Podobne ako je po sejbe potrebný určitý čas, aby bolo poznať úrodné pôsobenie našich činov. V tradičnom význame sa na hviezdu pozerá ako na jednu z troch ochranných kariet, ktoré zvestujú potešiteľný úspech. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere:nádej, zrušenie zlých vplyvov, priaznivý vývoj, uzdravenie, splnenie priania, nový začiatok. V negatívnom smere: sklamanie, stratená príležitosť, odtrhnutie od reality.

 • Mesiac

  Karta mesiac nás vedie do tajuplnej oblasti temna a do noci a do obrazového sveta duše, k našim predtuchám, túžbam, snom, živým fantáziám a silným schopnostiam vnímania. Svetlá tvár predstavuje romantické snenie, bujnú fantáziu, schopnosť vcítiť sa do ostatných. Skôr však karta ukazuje temnú stránku, priepasti našej duše. Znamená strachy, neistotu, nočné mory, temné predtuchy a poukazuje na hrôzu z neviditeľného, nepochopiteľného. Tento strach cítime, keď ideme v noci osamotení lesom, a to nás učí báť sa v tme. Alebo to predstavuje strach pred démonmi našich predkov, ktorých v našich osvietených časoch nazývame novými menami: baktérie, vírusy, znečistený vzduch, kyslý dážď. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: varovanie pred nástrahami, inšpirácia, snenie, vplyv skrytých síl. V negatívnom smere: neistota, sebeklam, dôvera v niečo, čo neexistuje, neznáme nebezpečenstvo, smútok, duševná kríza, ohováranie, omyly.

 • Slnko

  Karta slnko je vyjadrením väčšej radosti zo života, vitality, tepla a dôvery. Predstavuje tiež osvietené sily vedomia, s ktorými dosiahneme čistotu a ktoré prekonávajú starosti, podráždenie a nepríjemný strach. Preto je symbolom mladistvej sviežosti a pocitov znovuzrodenia. Charakterizuje slnečnú stránku života. Na hlbšej úrovni nás vyzýva, aby sme v sebe premohli temnú stránku, rozvíjali našu stránku slnečnú, aby sme oslobodili nášho temného brata alebo temnú sestru a priviedli ich do svetla. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: úspech, zisk, rast, šťastie, radosť, zdravie, povýšenie, manželstvo. V negatívnom smere: sklamanie, prílišná aktivita.

 • Súd

  Keď sa necháme ovplyvniť názvom, karta súd môže byť ľahko zle pochopená. Súd, predovšetkým tu myslený posledný súd, sa spája predovšetkým s trestom, odsúdením a teda aj so strachom a tiesňou. Význam každej karty sa môže chápať len ako duchovné a mytologické obrazy niečoho, čo ostalo nevybavené. Toto na obrázku vyjadrené vzkriesenie poukazuje na dojímavý zážitok vykúpenia a oslobodenia a ukazuje, že čo bolo predtým skryté alebo uväznené, pravda a božské toto temné väzenie otvoria a príde svetlo. Preto má táto karta pozitívny význam. Ukazuje rozhodujúci krok ku získaniu sebahodnoty, vydarený proces alchymistickej premeny, v rámci ktorej sa premení nižšie na vyššie. Z pohľadu bežného života znamená táto karta všetky formy oslobodenia: od starostí a problémov, z nepríjemných situácií a záväzkov, od prekážok a strachov. Okrem toho môže upozorňovať, že v našom zámere leží náš „poklad". Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: možnosť východiska, pokrok, nové začiatky, vyriešenie problému, splnenie cieľov, narodenie dieťaťa. V negatívnom smere: strata príležitosti, nepremyslený čin s negatívnymi dôsledkami, rozchod.

 • Svet

  Svet poukazuje na znovunájdenú jednotu, prežívanie väčšej harmónie a pozitívny výsledok nejakého rozvoja. Vyjadrením krásy tejto karty v slovách sa vystavujeme nebezpečenstvu, že použijeme gýčovité označenie „happy end“. Na ceste hrdinov ukazuje šťastný koniec, znovunájdený raj, čo prenesené do nášho života znamená, že dosiahneme cieľ. V niektorých prípadoch to neznamená životný cieľ, ale v princípe skôr dôležitú medzistanicu. Z pohľadu vonkajšieho prežívania to znamená, že sme našli svoje miesto, práve to miesto, kde patríme. Z pohľadu vnútornej skúsenosti karta ukazuje, že sme urobili významný, alebo rozhodujúci krok k pochopeniu svojej hodnoty, k skutočnej autenticite a celistvosti. Na úrovni vonkajších udalostí predstavuje svet šťastnejšie časy, v ktorých si častejšie a plnšie užívame krásu nášho bytia. Môže tiež znamenať, že sa máme starať o medzinárodné kontakty alebo že cestujeme. Príklad charakteristík, ktoré môže karta vyjadrovať: V pozitívnom smere: dosiahnutie cieľa, úspech, dokončenie vecí, istota, správne miesto, správny postoj. V negatívnom smere: neschopnosť dokončiť, čo sa začalo, nie je miesto pre ďalší rozvoj.


Tarot: Malá arkána

Žezlo = Oheň

Horúci, netrpezlivý, má šťastie v podnikaní, silný


 • Žezlové eso
  Tak ako každé eso - karty hovoria, že žezlové eso znamená šancu... Viac

 • Žezlová dvojka
  Nedostatočná angažovanosť, neurčité stanovisko. ľahostajnosť, nezúčastnenosť, neutralita, prejav únavy.

 • Žezlová trojka
  Sebadôvera, suverenita a dôvera. Predvídavosť a dobré vyhliadky.

 • Žezlová štvorka
  Byť otvorený, byť družný, mať radosť zo života, potešenie.

 • Žezlová päťka
  Zdravá súťaživosť, vzrušujúce meranie síl, športové zápolenie, tréning, vzájomné tvorivé zápasy.

 • Žezlová šestka
  Dobré vyhliadky, úspech, víťazstvo, optimizmus, potešujúce správy.

 • Žezlová sedmička
  Úspešne sa presadiť, udržať si svoju pozíciu, odraziť útok.

 • Žezlová osmička
  Niečo sa blíži, dobré správy visia vo vzduchu, oživujúce impulzy, potešiteľný vývoj, nebyť ďaleko od cieľa, priaznivé vnuknutie.

 • Žezlová deviatka
  Uzavretosť, robiť okolo seba ochranný pancier, zaujímať obranný postoj, cítiť sa ohrozený.

 • Žezlová desiatka
  Ťažké bremeno, kríza v raste, dočasné preťaženie, strata radosti, strata perspektívy, naraziť na svoje hranice.

 • Žezlový chlapec
  Vzrušujúca príležitosť, podpora  odvahy, pozvanie do dobrodružstva alebo inej horúcej výzvy.

 • Žezlový rytier
  Horkokrvnosť, túžba po zážitkoch, búrlivá túžba ísť vpred, netrpezlivosť, temperamentný až výbušný entuziazmus.

 • Žezlová kráľovná
  Kráľovná so silnou vôľou, jedná sa o hrdú, temperamentnú osobnosť, ktorá je pre toho, kto sa pýta dôležitá a motivuje ho, alebo zaujíma tento postoj ten, kto sa pýta.

 • Žezlový kráľ
  Kráľ so silnou vôľou, jedná sa o temperamentnú, dynamickú osobnosť, ktorá je pre toho, kto sa pýta dôležitá a motivuje ho, alebo zaujíma tento postoj ten, kto sa pýta.

Hore

Meč = vzduch

Chladný, mrazivý, vypočítavý, konfliktný typ, inteligentný


 • Mečové eso
  JKaždé eso predstavuje šancu, ktorá leží pred nami. Viac...

 • Mečová dvojka
  Vnútorné pochybnosti, chodiť stále do kruhu, nenachádzať východisko, neistota a z toho prameniaca beznádej.

 • Mečová trojka
  Dezilúzia, vnútorné konflikty, múdre, ale ťažké rozhodnutia, správy, ktoré nás zasiahnu do srdca.

 • Mečová štvorka
  Vynútený pokoj. bezmocnosť, choroba, stav uviaznutia, ktorý sa môže použiť na vnútorné rozjímanie.

 • Mečová päťka
  Porážka, pokorenie, podlosť, nepríjemnosť, zloba.

 • Mečová šestka
  Odchod spojený s pocitmi neistoty, zmena, sťahovanie, cesta.

 • Mečová sedmičkaLesť a zákernosť, mať v tom prsty, podvod, klam, vyhybanie sa povinnostiam.

 • Mečová osmička
  Prekážky, zákazy, zrieknutie sa, obmedzenosť, nemôcť rozvinúť niečo dôležité.

 • Mečová deviatka
  Strach, starosti, hryzenie svedomia, bezsenné noci, nočné mory, zúfalstvo.

 • Mečová desiatka
  Násilný koniec, bolestné rozlúčenie, smrť, „tabula rasa".

 • Mečový chlapec
  Šanca niečo si vyjasniť, pravdepodobný, ale tiež blížiaci sa konflikt.

 • Mečový rytier
  Triezvy, chladný, mrazivý pohľad, pokles teploty, agresivita, chladnokrvné kalkulovanie.

 • Mečová kráľovná
  Žena s kvalitami vzdušného elementu: chladná, duchaplná, prefíkaná, nezávislá, šarmantná, rečníčka, múdra, vypočítavá, dodržiava si odstup, krehká. Žena, ktorá sa oslobodila silou svojho rozumu od závislostí.

 • Mečový kráľ
  Muž s kvalitami vzdušného elementu: chladný a múdry, silného rozumu, duchaplný, vtipný, kritický, bystrý, vecný, dodržiava si odstup, nestály, objektívny a odborný poradca.


Hore

Kalich = voda

Dobrotivý, zasnený, harmonický, jemný


 • Kalichové eso
  Kalichové eso je jednou z najšťastnejších kariet tarotu Viac...

 • Kalichová dvojka
  Láskyplné stretnutie, byť vítaný, navzájom sa nachádzať.

 • Kalichová trojka
  Úspech a vďačnosť, uzdravenie, deliť sa o svoju radosť s ostatnými.

 • Kalichová štvorka
  Namrzenosť, byť urazený, prepásť kvôli vlastnej zlej nálade hodnotnú príležitosť

 • Kalichová päťka
  Zármutok, strata, výraz rozlúčenia, starosti, stratená nádej.

 • Kalichová šestka
  Radostný, alebo bolestný pohľad späť, spomínať na minulé udalosti, želania, plány a predstavy, nostalgia.

 • Kalichová sedmička
  Vízie, často zasnenosť, klam a ilúzie, túžby.

 • Kalichová osmička
  Lúčenie s ťažkým srdcom, ísť do neistoty, odchod z vlastného rozhodnutia.

 • Kalichová deviatka
  Spokojnosť, radosť zo života, družnosť, bezstarostnosť, odreagovať sa.

 • Kalichová desiatka
  Veľké šťastie, hlboká harmónia, rodinné šťastie, emocionálna istota.

 • Kalichový chlapec
  Priateľský hosť, ktorý sa pýtajúcemu ponúka, dobrá príležitosť, ktorá sa mu ponúka, ktorá ho poteší.

 • Kalichový rytier
  Priateľská, láskyplná, pokojná atmosféra, harmónia a zaľúbenosť.

 • Kalichová kráľovná
  Žena s vlastnosťami vodného elementu: empatická, nežná, mediálna, romantická, nápomocná, citlivá.

 • Kalichový kráľ
  Muž s vlastnosťami vodného elementu: empatický, nežný, mediálny, romantický, intuitívny.

Hore

Minca = zem

Dôveryhodná, spoľahlivá, stabilná, pevná


 • Mincové eso
  Mincové eso poukazuje, tak ako aj ostatné esá, na driemajúce možnosti v nás. Viac...

 • Mincová dvojka
  Flexibilita, hravá nerozhodnosť, ísť s prúdom, bezstarostnosť, inštinktívna dôvera.

 • Mincová trojka
  Pokrok, zložiť skúšku, niečo dokázať, vstúpiť do novej (tajomnej) úrovne.

 • Mincová štvorka
  Hrabivosť, lakomstvo, pochybná potreba istoty, zovretie, obava zo zmien.

 • Mincová päťka
  Kríza, strádanie, neistota, úzke miesto, ktorým treba prejsť, sypká pôda, chudoba, ísť do rizika.

 • Mincová šestka
  Veľkomyseľnosť, darovať a byť obdarovaný, tolerancia, ochota pomôcť, blahobyt, byť priateľský k ľuďom.

 • Mincová sedmička
  Trpezlivosť, pomalý ale vytrvalý rast, čas dozrievania.

 • Mincová osmička
  Začiatok, učiť sa novému, tvorivé nadšenie a dôvera, dobré vyhliadky.

 • Mincová deviatka
  Výhra, príjemné prekvapenie, náhle zlepšenie, výhodný zvrat udalostí.

 • Mincová desiatka
  Bohatstvo, istota, stabilita, úspech, solídny základ.

 • Mincový chlapec
  Naskytujúca sa dobrá príležitosť, dobre použiteľný návrh, pre pýtajúceho sa hodnotný impulz.

 • Mincový rytier
  Pevný, rýdzi stav mysle prameniaci z usilovnosti a vytrvalosti, spoľahlivý základ.

 • Mincová kráľovná
  Žena s vlastnosťami elementu zeme: stabilná, spoľahlivá, zameraná na skutočnosť, dobromyseľná, usilovná, plodná, praktická, majúca zmyselnú radosť.

 • Mincový kráľ
  Muž s vlastnosťami elementu zeme: má obchodného ducha, pragmatický, spoľahlivý, zviazaný so zemou, zmyselný, pôžitkársky.

http://www.biela-magia.eu/texty/tarot.html#